Chemia i ty - wszystkie zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej
  Równiania reakcji chemicznych
 

Wyróżnia się trzy typy reakcji chemicznej. 
Piewszą z nich jest reakcji addycji (łączenia, syntezy), która polega na wytworzeniu nowych wiązań między atomami, lub grupami. Można ją zapisać wg. wzoru:

A + B ----> AB
A + B ----> C

Gdzie A i B są substartami, a AB, lub C produktami końcowymi. 
Przykłady reakcji syntezy:

H2 + Cl2 ------> 2 HCl
N2 + 3 H2 ------> 2 NH3
S + O2 ----> SO2

Drugą reakcją jest reakcja dysocjacji ( rozpadu, analizy) powstaje, gdy z jednego związku powstają miniamalnie dwa nowego produkty. Można ją zapisać wg. wzoru:

AB ---------> A + B
A -----------> B + C

Przykłady owej reakcji:
2 H2O -------> O2 + 2H2
CaCO3 -------> CO2 + H2O

Trzecią reakcją jest reakcja wymiany, ktora polega na przekształceniu dwóch lub więcej substancji wyjściowych na nowe substancjeo innym ugrupowaniu. Można taką reakcją zapisać wg. równania:

AB + CD -------> AC + BD

Na przykład

AgNO3 + NaCl ---------> AgCl + NaNO3
Były to przykłady reakcji podwójnej. Zajmiemy się teraz reakcją pojedynczą. 

AB + C --------> AC + B
Na przykład:
2HCl + Zn ------> ZnCl2 + H2 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 1 odwiedzający. Dziękujemy!!!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=