Chemia i ty - wszystkie zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej
  Stężenia
 

(1) Stężenie procentowe roztworu (Cp) jest to liczba gram substancji znajdująca się w 100g roztworu, np. 6% roztwór, tzn., że 6 g substancji w 100 g roztworu, lub 6 g substancji rozpuszonej w 94g rozpuszczalnika. 

(2) Stężenie procentowe roztworu można obliczyć ze wzoru:

Cp = (ms/mr) * 100%

Z czego:
Cp - stężenie roztworu
Ms - masa substancji
Mr - masa roztworu

(3) Przekształcając wzór na CP można obliczyć masę substancji (Ms).

Ms = (Cp * mr) / 100%.

(4) Zadanie:

W 250g wody rozpuszczono 40g cukru. Oblicz stężenie roztowru.

mr = mw + ms = 250g + 40g = 290g
mr = 290g
ms - 40g

Cp = (ms/mr) * 100%
Cp = (40g / 290g) * 100%
Cp = (4 / 29) * 100%
Cp = 13,79%

Odp. Stężenie tego roztworu wynosi 13,79%.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 1 odwiedzający. Dziękujemy!!!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=