Chemia i ty - wszystkie zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej
  Kwasy i wodorotlenki
 

Przykłady kwasów

Kwasy znane już były w starożytności. Jedynym kwasem, który był znany w tym okresie jest kwas octowy znany pod nazwą kwasu winnego - actum. Od tego słowa pochodzi łacińska nazwa tej grupy związków - acidum. Są to związki charakteryzujące się kwaśnym smakiem. W naszym codziennym otoczeniu często spotykamy kwasy. Tymi kwasami są: 

• kwas octowy
• kwas cytrynowy
• kwas węglowy
• kwas masłowy
• kwas szczawiowy
• kwas siarkowy (akumulatory)
• kwas mrówkowy (jad mrówek, oparzenia pokrzywy)
• kwas stearynowy


Definicja wodorotlenku
Wodorotlenkami nazywamy wszystkie związki nieorganiczne, których cząsteczki zawierają kationy metali i aniony wodorotlenowe (OH-)
Wzór ogólny - M(OH)n 

gdzie: n - ilośc grup wodorotlenowych, równa wartościowości metalu

Wodorotlenki podobnie jak kwasy spotykamy w naszym otoczeniu. Tymi wodorotlenkami są:
• wodorotlenek sodu, znany pod handlową nazwą soda kaustyczna lub kret
• wodorotlenek wapnia, znany jako wapno gaszone
Wodorotlenek sodu i wapnia są substancjami żrącymi. Podczas pracy z tymi substancjami należy zachować szczególną ostrożność

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 1 odwiedzający. Dziękujemy!!!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=