Chemia i ty - wszystkie zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej
  Atom i cząsteczka
 

Ze substancjami chemicznymi spotykamy się wszędzie. Wszystko jest wykonane z jakiś pierwiastków oraz związków chemicznych, no chodźmy woda, czy soda oczyszczona, czy soda kaustyczna – są to związki chemiczne. Woda wiadomo związek tlenu i wodoru, soda oczyszczona jest kwaśnym węglanem sodu, a soda kaustyczna jest wodorotlenkiem sodu. Tak więc wszystko składa się z pierwiastków i związków chemicznych. 
Każdy pierwiastek chemiczny składa się z atomów. Atom jest to najmniejsza drobina pierwiastka, a każdy pierwiastek składa się z atomów. W skład atomów wchodzą jądro i elektrony. Jądro składa się z protonów i neutronów. Protony mają dodatni ładunek elektryczny (p+), neutrony obojętny (n0), a elektrony ujemny(e-). Każdy atom pierwiastka jest obojętny, czyli ma tyle samo protonów i elektronów, jako przykład podam sód.
Liczba górna, czyli 23 oznacza, że liczbę protonów i neutronów, natomiast ta dolna oznacza liczbę protonów, która jest równa liczbie elektronów. Wiedząc to można obliczyć ile jest wszystkich części składa się na skład każdego atomu.

 
P+ = 11
e- = 11
n0  = 23 – 11 = 12
 
Tak oto obliczyliśmy ile jest protonów, neutronów i elektronów wchodzi w skład atomu sodu.
Elektrony krążą na tak zwanych powłokach. Ile powłok znajduje się wchodzących w skład wyczytujemy z okresu pierwiastków Mendelejewa, a koniecznie z numeru okresu. Na każdej powłoce musi się znajdować odpowiednia liczba elektronów. Na pierwszej powłoce mogą się znajdować 2 elektrony, na drugiej 8, a na trzeciej 18. Pomocny może się okazać wzór na obliczanie elektronów., który wygląda tak: 2n2, gdzie n oznacza liczbę powłok spotęgowaną do kwadratu, a później pomnożoną razy dwa.Można jeszcze wyczytaj ile elektronów walencyjnych, czyli tych na ostatniej powłoce znajduje się w danym pierwiastku.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 1 odwiedzający. Dziękujemy!!!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=