Chemia i ty - wszystkie zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej
  Wiązania kowalencyjne
 

Na początku trzeba wiedzieć co to znaczy wartościowość. Jest to bardzo przydatne, a nawet nie zbedne, aby poprawnie pisać wzory sumaryczne różnych związków chemicznych. Wartościowość jest to liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą ( wiązania kowalencyjne), lub ładunek jonu (wiązania jonowe). Wartościowość pierwiastka związana jest z liczbą elektronów walencyjnych, czyli tych na ostatniej powłoce elektronowej. 

Atomy łączą się za pomocą elektronów walencyjnych. Dążą wówczas do uzyskania oktetu elektronowego, czyli do 8 elektronow na ostatniej powłoce. Wyjątkiem jest wódór, który dąży do uzyskania duetu elektronowego, czyli 2 elektronów na ostatniej powłoce (w tym wypadku pierwszej).  Atom wodoru posiada jedną powłoke elektronową, dlatego uzyskuje trwały stan gdy ma 2 elektrony walencyjne. Atomy gazów szlachetych posiadaja już 8 elektronów na ostatniej powłoce, a Hel dwa elektrony, dlatego maja już zapełnione powłoki, dlatego one  nie łącza się w cząsteczki - "są zadowole z tego co mają". 
Poniższe przykłady obrazują, jak atomy łączą się w cząsteczki.

Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane
występuje u atomów tego samego pierwiastka.

Przykład 1.
Cząsteczka tlenu składa się z dwóch atomów tlenu. 
O2
Tlen znajduje się w 16. grupie układu okresowego, czyli posiada 6 elektronów walencyjnych. 
Jego wiązanie wygląda następująco:

O = O

Kreseczki te oznaczaja ilość wiązań elektronowych, u tlenu są dwie. Jest to wzór stuturalny, czyli kreskowy. 

Przykład 2.
Cząsteczka chloru sklada się z 2 atomów chloru.
Cl2
Chlor znajduje się w 17. grupie, czyli ma 7 elektronów walencyjnych. 
Jego wiązanie wygląda nastęoująco:

Cl - Cl
Wiązanie kowalnecyjne spolaryzowane
występuje u cząsteczek spładających się z różnych pierwiastków.

Przykład 1.
Dwutlenek węgla, lub tlenek węgla (IV)
I uwaga, tu juz się liczy wartościowość!

IV   II
C   O

Uzupełniamy na wskos, jesli można mozna skrócić (wartościowość), to skracamy

II  I
C O

i teraz na wskoz
I wychodzi

CO2.
A wzór strukturalny?
O=C=O
Jak widzimy, węgiel wykonał 4 wiązania, a każdy z atomów tlenu po dwa.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 4 odwiedzający. Dziękujemy!!!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=