Chemia i ty - wszystkie zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej
  Skala pH
 

W poprzednich rozdziałach poznaliśmy wskaźniki, ktore pozwalały nam odróżnić kwasy i wodorotlenki od innych substancji. Wiemy, że wskaźniki zabarwiają się w charakterystyczny dla siebie sposób w obecności kwasu lub zasady.
Przykładem może być uniwersalny papierek wskaźnikowy, który w obecności kwasu solnego zabarwia się na kolor intensywnie czerwony, kwas octowy na kolor różowy, woda nie zmienia zabarwienia papierka a roztwór NaOH na intensywnie niebieski.

Jaki składnik roztworów kwasów i zasad zmienia zabarwienie wskaźników?

Tymi składnikami są jony, które pojawiają sie w roztworze z chwilą rozpuszczenia kwasu i zasady. Jonami odpowiedzialnymi za zabarwienie wskaźników w przypadku kwasów są jony wodorowe H+ a w przypadku zasad jony wodorotlenowe OH-. Ponadto zauważono, że intensywność zabarwienia wskaźnika zależy od stężenia jonów wodorowych H+, gdy ma on odczyn kwasowy, oraz od stężenia jonów wodorotlenowych OH- - gdy roztwór jest zasadowy.
W przypadku gdy w roztworze stężenie jonów wodorowych H+ jest równe stężeniu jonów wodorotlenowych OH- to roztwór ma odczyn obojętny.
W 1909 roku Peter Lauritz Sorensen wprowadził pojęcie pH roztworu jako miary kwasowości i zasadowości roztworów. Przyjęta skala jest czternastostopniowa. W tej skali roztwory dla których:

• pH jest mniejsze jak 7 mają odczyn kwasowy
• pH jest równe 7 mają odczyn obojętny
• pH jest większe jak 7 mają odczyn zasadowy 

Pojęcie pH zadomowiło się w języku codziennym. Często wartośc pH jest podawana na opakowaniach kosmetyków, różnego rodzaju napoi, w reklamach. Celem jest oczywiście zwrócenie uwagi na odczyn roztworu.

Znajomość skali pH i reakcji środowiska na zmiany pH, pozwala nam kontrolować i dobierać tak substancje aby przebiegające procesy były optymane dla danego układu. Szczególnie jest to ważne dla procesów biologicznych, które są bardzo czułe na mninimalne zmiany pH.
Przykład: Gleba, na której sadzimy rośliny, musi mieć odpowiednie pH, by zapewnić roślinom optymalne warunki wegetacji.
Wartości pH niektórych roztworów znanych Wam z życia są następujące:
• krew pH = 7,35 - 7,45
• mleko pH = 6,5
• sok żołądkowy pH = 1,0 - 2,0
• ocet pH = 3,0
• coca cola pH = 2,5 - 3,0
• woda destylowana pH = 7,0

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 4 odwiedzający. Dziękujemy!!!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=